سیمپسونها بارت شبانه روزی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   125 70.59% with 17 votes

بازی به عنوان بارت از سیمپسونها و اسکیت از طریق اسپرینگفیلد! جمع آوری تنقلات برای بالا بردن نمره خود را، هر چه زودتر به شما پایان بالاتر پاداش شما خواهد بود! اسکیت بازی، پرش و عمل خرد کردن یا اسیاب کردن از طریق هر سطح به منظور تکمیل این بازی!

کنترل بازی:
در بازی

DrivingSimpsonsBoarding Bart SimpsonsBartBoarding