ساده دفاع برج 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

50 سطح یکی دیگر از بازی برج دفاعی. دان 'تی برای راه اندازی حمله به برج های هوا را فراموش کرده ام.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

StrategyActionSimulationDefensePurchase Equipment UpgradesSeriesSimpleTower