Siegius بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

پس از هموار بودن به گیم پلی معرفی شده، تعیین مسیر از سربازان خود را به طرف دشمن.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FightingStrategyActionKnightSiegius