Sieger بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

آتش و سعی کنید به پایین آوردن ساختمان ها و دشمنان. اجتناب از کشتن گروگان ها.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingActionPurchase Equipment UpgradesCastleSieger