پی اس قبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   98 52.94% with 17 votes

شما ستاره سینما و عموم مردم دوستت دارم. قبل از اینکه شما می توانید اولین فیلم بلند خود را سر شما می رویم به نیاز makeover به مد روز جدید. از بسیاری از انواع مختلف از لباس و لوازم جانبی را انتخاب کنید و نه به ذکر است همه از آرایش شما نیاز دارید. هنگامی که شما به مرحله انجام می شود انتخاب رئیس به طوری که شما می توانید فیلم جدید با نام تجاری خود را در سبک.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverTimeClothesMakeupDress UpShowCuteAccessoriesMakeoverShowtime