خرید تزئین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

آه من، فروشگاه بسیاری از موارد است و ما فقط می توانید تی 'به نظر می رسد برای پیدا کردن همه چیز ما نیاز داریم. کمک به ما این اشیاء از روی حیله و تزویر پیدا کردن و ما فقط ممکن است شما به عنوان دکوراتور ما استخدام.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDecorateHidden ObjectsGirlsDefaultShopping