Cuộc đấu tranh giành mua sắm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   15228 84.44% with 180 votes

Trong trò chơi này, bạn có thể mua quần áo cho bạn trai của bạn và cho chính mình. Số lượng quần áo bạn có thể mua ở mỗi cấp được chỉ định. Làm tốt nhất của bạn để mua chúng với số tiền bạn có theo ý của bạn. Vì vậy, nếu bạn có thể nhận được một số giảm giá, bạn có thể mua nhiều hơn quần áo. Bây giờ 's vui vẻ! Nhưng các cô gái khác trong trò chơi này có chính xác cùng một điều trong tâm trí, vì vậy bạn 'll phải nhanh lên nếu bạn thấy một giảm giá. Khi bạn 'lại ở đó, bạn' ll có để đẩy các cô gái khác và nhấn nhanh, bởi vì họ cũng muốn các mặt hàng giảm giá mà bạn muốn. Hãy vui vẻ với trò chơi mua sắm này và cố gắng mua rất nhiều thứ đẹp cho bạn và bạn trai của bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FightingGirlGirlsShoppingStruggle