ولگردی و قانونی شکنی خرید بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

این زمان خرید است! بانوی ناز رفت خرید، لطفا کمک به او پیدا کردن آیتم های او نیاز دارد. انجمن
دستورالعمل استفاده از ماوس برای پیدا کردن آیتم در فریم های بالا. بازی بازی حافظه کوچک بین سطوح و اتصال نقاط در بازی های کوچک دوم


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsGirlGirlsShoppingSpreeGame