سبد گال لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   75 58.33% with 12 votes

آیا شما جرات سعی کنید rummaging از طریق دوست داشتنی از این کیسه های خرید stylistas؟ اگر چنین است پس شما همه الهام بخش مد است که نیاز شما را برای آینده نگاه مرسوم، مد روز شیک بهار خود را دریافت کنید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpGirlsShopping