Frenzy mua sắm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   25 28.57% with 7 votes

Tìm kiếm theo cách của bạn thông qua bạo tay chi tiêu Shopaholic này Tìm tất cả các đối tượng ẩn trong danh sách mua sắm của bạn trước khi thời gian 's lên để vượt qua từng cấp.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleGirlGirlsShoppingFrenzy