فروشگاه ازت لباس سبد توپ بازی: راک لباس دختر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

ساقه'از hoops و خرید برخی از تکان' برخی از راک لباس.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsSportsBallBasketballGirlSeriesDress UpGirlsShopGameRock