Chụp Batman Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   67 46.15% with 13 votes

Giúp Batman để phát hiện và bắn kẻ thù của mình ở nơi này. Don 't cho họ bắn anh hùng của bạn hoặc người nào khác bạn phải chơi lại. Hoàn thành các mục tiêu và di chuyển đến cấp độ tiếp theo. Chơi tất cả các cấp và giành chiến thắng trong trò chơi.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingActionBatman