Game bắn súng Max Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Một thrilling và nhanh chóng shoot em up trò chơi, nơi bạn có bắn vào mục tiêu mà mỗi nước đi trước khi nó có cơ hội để bắn lúc bạn! Âm nhạc hành động nhanh chóng sẽ giúp bạn có được trong tâm trạng phải nhanh chóng!

Điều khiển:
Trò chơi bắn súng này hoạt động bằng cách di chuyển chuột để nhằm mục đích, và nhấn vào nút chuột trái để bắn súng. Bạn không thể di chuyển tự, vị trí camera là cố định!

ShootingActionBloodMouse SkillSniperTiming Shooter