ساقه دالتون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دالتون ها به عقب و برنامه های کثیف. آن است تا به لوک خوش شانس به آنها را متوقف کند. راهنما لوقا خوش شانس برای خلاص شدن از دالتون و اطمینان حاصل شود که صلح بازگشته است.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به ساقه

Shooting Army Aiming ActionDaltons