Bắn 'Em Up ẩn kẻ thù của mình Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Tìm hiểu tất cả các kẻ thù của mình của quốc của chúng tôi, Ai được ẩn mình trong các địa điểm khác nhau. Bấm vào chúng để bắn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingShoot 'em UpMouse SkillTiming HiddenFoes