Tàu tải Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Tải hộp trọng lượng khác nhau lên tàu.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingBoatShipLoader