Loader เรือ เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   41 80% with 5 votes

โหลดกล่องของน้ำหนักที่แตกต่างกันบนเรือ

ตัวควบคุมเกม:
เกมนี้เล่นกับเมาส์เท่านั้น

Role PlayingBoatShipLoader