Shining Girl makeover Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   53 62.5% with 8 votes

Bạn đã bao giờ được đến một ngày mù? Cô cần giúp đỡ để lựa chọn trang phục và make up trước khi đi ra ngoài. Hãy 's làm sáng và vẻ đẹp của cô hoàn hảo.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Mouse SkillGirlGroomingGirlsShiningMakeover