شاین لباس 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در نسخه چهارم از لباس شاین، نور منبع اصلی الهام بخش برای لباس این مد بازی فوق العاده است. شما را زیبا، لباس های طولانی است که شما می توانید با ترکیب مدل مو گرانبها و لوازم جانبی بسیار تصفیه شده پیدا کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Dress UpFancyClothesDress UpLadyShine