Sherwood shooter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   14 20% with 5 votes

Chăm sóc để bắn những quả táo đầu bạn bè của bạn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingBloodFruitViolenceSherwoodShooter