تفاوت های شرلوک هولمز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

راهنما شرلوک شکار سرنخ از طریق این گرافیکی نشان داده شده تفاوت پیدا کردن ماجراجویی. یافتن همه تفاوت های مورد نیاز برای پیشبرد به صحنه بعدی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid SherlockHolmesDifferences