Sherleys کامل باب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

شرلی یک مادر جوان باردار زیبا است و او در حال آماده سازی برای زایمان به یک پسر بچه زیبا. تا آن زمان او در حال رفتن به یک معاینه پزشکی و شما طراحی شده برای خود را از طریق تمام مشاوره کمک کند. همه چیز کامل است و در حال حاضر شما باید برای کمک شرلی تزئین اتاق بچه، رنگ دیوار را انتخاب کنید و الگو، مبلمان و بسیاری دیگر برای ایجاد یک اتاق جذاب و استقبال برای پسر بچه. لذت بردن از! کنترل: استفاده از موس به بازی این بازی. استفاده از کلید های arrow به حرکت در پیچ و خم.

کنترل بازی:
در بازی

Other Baby Decoration Girl Maze Surgery Sherley Perfect