Cảnh sát trưởng Chase Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Nhấn trong những điểm đúng theo thứ tự đúng để giữ sheiff đuổi theo escaper.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAdventureMouse SkillAndroid SheriffChase