Shell Shock Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bảo vệ tàu tuyệt vời của bạn, HMS Super Duper từ quân địch đến! Sử dụng pháo của bạn để lấy xuống những kẻ thù, và như là một bảo vệ cuối cùng, quân đội tàu của bạn!

Điều khiển:
· Shoot - Use cursor to aim, left click to fire. · Upgrade ship - Click on the "upgrade" button between waves

Shooting DefenseShellShock