She. بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این یک بسیار کوتاه، مثل platformer به فوق العاده کوتاه است که برای اولین بار بیش در محل برادر ما ظاهر شد: PlayGamesPro.com. این یک بازی است که بخشی از یک یک بازی توسط مربای پوشش آن سال 2016. این بازی بر روی یک famicase بر اساس بوده است. بهتر در گوگل که اگر شما می خواهید به دانستن بیشتر در. او. یک بازی است که ظرف مدت 10 روز ساخته شده بود و آن را بسیار توصیه می شود که شما بازی بازی با توجه به توسعه از این بازی است.

کنترل بازی:
دستورالعمل: حرکت: کلید های arrow

Action