سرم هر گروه از مسابقه دهنده دوچرخه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

را انتخاب کنید خوب به دنبال صحنه و لباس، لوازم جانبی، و مدل مو، برای دوچرخه های سوار سرم و باعث شود که او را احساس می کنم راحت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlMotorcycleDress UpSeraBikeRacer