سلنا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

قرار دادن را تشکیل می دهند بازیگر فوق العاده مکزیکی، سلنا گومز، که نقش آلکس روسو در تلویزیون.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlGroomingGirlsSelena