سلنا گومز قبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

Our "Camp Rock" star get to have a much needed makeover.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlGroomingGirlsSelenaGomezMakeover