لباس سلنا گومز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   24 33.33% with 6 votes

لباس ستاره Camprock تا.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsSelenaGomez