سلنا و مایلی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

سلنا و مایلی در حال رفتن به حزب.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGroomingGirlsSelenaMiley