نقاشی های نی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   510 33.33% with 15 votes

جالب و سرگرم کننده فیزیک بازی پازل. راهنما جوهری نابودی طریق سطوح با طراحی پل ها، رمپ و caging دشمنان دریافت.

کنترل بازی:

کشیدن ماوس را به منظور جلب خط، با کلیک بر روی مثلث در سمت راست شروع می شود.

PuzzleDrawingFunnyScribbles