Gãi Out khủng bố Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Bạn là một màu đỏ máu mèo 100 Mỹ. Bạn đã vấp vào một tế bào khủng bố trong một tóm tắt New Jersey căn hộ. An ninh nội địa cần sự giúp đỡ của bạn! Bạn có 7 cuộc sống (bạn bị mất hai từ một môn catnip) để cứu thế giới miễn phí. Bạn có thể làm điều đó bạn phải!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureScratchTerrorism