Diễn đàn Safari Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   61 85.71% with 7 votes

Diễn đàn Safari là một tìm thấy các trò chơi đối tượng đi hoang dã! Xem bạn có thể theo dõi các động vật trong lưới điện bằng cách sử dụng những đầu mối cung cấp. Mỗi lưới có một tiền thưởng động vật đặc biệt, nếu bạn phát hiện, được bổ sung vào bộ sưu tập sổ lưu niệm của bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAnimalAndroid Hidden ObjectsDefaultScrapbookSafari