Scott nói với chính mình Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Scott nói với mình, công việc của bạn là để loại cùng một câu anh đang nghĩ, như câu chuyện tiến triển

Điều khiển:
Sử dụng bàn phím để chơi trò chơi.

Role PlayingAdventureScottToldHimself