لیز خوردن از اینجا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سوار روروک مخصوص بچه ها در رانندگی به همان سرعتی که شما می توانید در تلاش برای اجتناب از موانع در جاده ها است. نمره بالاتر می کنید شما اجتناب کند. ساده.

کنترل بازی:

با استفاده از ماوس به هدایت

DrivingMouse SkillObstacleScootHere