Scooby Doo Snack Phiêu lưu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   182 90% with 20 votes

Scooby Doo là một nhiệm vụ để tìm Scooby Snacks bằng cách sử dụng máy bí ẩn.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển máy Mystery. Không gian thanh báo chí sử dụng Boost.

DrivingObstacleCollecting AnimalFoodScoobySnackAdventure