Scooby Doo 's Frights แช่แข็ง เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   92 81.82% with 11 votes

ปุยกำลังรอ Scooby จับขึ้นในถ้ำแช่แข็งนี้ของ frights! หลีกเลี่ยงอุปสรรคด้วยการกระโดดหรือเลื่อนเข้าร่วมปุย!

ตัวควบคุมเกม:
ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้าย

ObstacleAnimalScoobyDoo-sFrozenFrights