Frights منجمد scooby دوو ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   92 81.82% with 11 votes

کرک شده است انتظار برای Scooby به عقب در این غار منجمد frights! اجتناب از موانع با پریدن یا کشویی برای پیوستن به پشمالو!

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

ObstacleAnimalScoobyDoo-sFrozenFrights