Scooby Doo Pirate cứu hộ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   81 88.89% with 9 votes

Giúp Scooby Doo ra khỏi cướp biển đang cùng với xù xì.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.

AnimalRescue ScoobyPirate