Scooby در دوو پنهان اشیاء بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   253 89.29% with 28 votes

پیدا کردن اشیاء در زیر نمایش داده می شود، که از تصویر پنهان شده است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAnimalScooby-dooHiddenObjects