Trường Wars Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   110 100% with 11 votes

Nó 's nhận được chiến thuật bây giờ. Trong trường Wars bạn phải chỉ huy quân của bạn. Nắm bắt các ô vuông quan trọng, phát triển đội ngũ và chiến đấu nhóm thù địch.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FightingStrategyActionSchoolWars