ספר מלחמות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   110 100% with 11 votes

זה 's מקבל טקטי עכשיו. במלחמות הספר אתה צריך לפקד הגייסות שלך. ללכוד את הריבועים החשובים, לגדל את צוות להילחם קבוצות עוינות.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FightingStrategyActionSchoolWars