Ăn trưa trường Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3217 65.31% with 49 votes

Trong trò chơi này phục vụ thức ăn bạn nấu ăn và chuẩn bị thức ăn trong nhà ăn của trường để đảm bảo tất cả các trẻ em được ăn. Như mỗi cấp độ tiến bộ bạn được cung cấp nhiều hơn để phục vụ và đáp ứng nhu cầu của tất cả các trẻ em học.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingKidsSchoolFoodFood ServingGirlsLunch