دختر مدرسه لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این مجموعه برای دانش آموزان دختر به تغییر سبک های روزمره رفتن به کلاس. این ممکن است به شما کمک کند را انتخاب کنید لباس های است که مد روز است اما هنوز هم راحت است. تجدید خودتان روزمره! لباس تا پس از آن شما خواهد بود بسیار خنک و تازه است.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsSchool