مدرسه لباس تا عروسک Playset بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

لباس تا این دختر کمی تا shes آماده برای مدرسه، شما می دانید آنچه خود را مانند زمانی که شما پوشیدن لباس های اشتباه بر روی روز اول خود را ... بیایید کمک به او را به مدرسه جدید خود را به با سهولت در روز اول خود را جا داد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpGirlSchoolDressDress UpGirlyDollPlayset