Cảnh Kid US Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tạo ra một khung cảnh thực sự đứa trẻ nhìn thấy 's là đặc biệt và độc đáo như bạn đang có.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpSceneStyle