صحنه سبک بچه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ایجاد یک بچه صحنه نگاه درست است که 'به صورت خاص و منحصر به فرد به عنوان شما.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpSceneStyle