Scarlett Johansson nổi tiếng Makeover Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   103 76.92% with 13 votes

Làm người nổi tiếng này trông khá với kỹ năng trang điểm của bạn. Trang điểm người nổi tiếng trong màu sắc đẹp của sự lựa chọn của bạn. Hãy để cho bóng nổi tiếng như một ngôi sao với trang điểm của bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlAndroid GirlsMakeover / Make-upScarlettJohanssonCelebrity