Tiết kiệm vịt tư nhân Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Giải cứu những con vịt từ cái vạc trước khi họ nhận được đun sôi. Để giải cứu một con vịt từ vạc, nhấp vào vịt và sau đó Clich ao để thả cho nó chạy. Nếu bạn không để tiết kiệm một con vịt từ vạc, bạn sẽ mất một cuộc sống.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

SeriesFunnyBirdsRescue CookingSavingPrivateDuck