Tiết kiệm bạn gái của bạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   74 63.64% with 11 votes

bạn có thể tiết kiệm bạn gái của bạn?

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingActionKillingSaveYourGirlfriend